W Akademickim Wydawnictwie MED wydawane są: 

Czasopismo naukowe
„Studia Medyczno-Społeczne”

CZASOPISMO PUNKTOWANE W WYKAZIE MINISTerstwa edukacji i nauki: 40 PUNKTÓW

(ISSN 2720-4359)

 

Czasopismo naukowe

„Problemy Fizjoterapii”

CZASOPISMO PUNKTOWANE W WYKAZIE MINISTerstwa edukacji i nauki:
40 punktów

(ISSN 2081-2469)

Wydawnictwo MED  jest naukowym wydawnictwem akademickim działającym na rzecz upowszechnienia wyników badań naukowych, budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, wspierania środowiska naukowego otwartego na nowe horyzonty i wyzwania poznawcze.

Służy społeczności akademickiej Uczelni poprzez troskę o wysoki poziom naukowy
i edytorski wydawanych publikacji.

Publikacje

Studia Medyczno-Społeczne

ISSN 2720-4359

Problemy Fizjoterapii

ISSN 2081-2469